Lepiej rano czy w południe? Część 1

Bateria słoneczna pracuje najefektywniej gdy skierowana jest prostopadle do padającego światła. Z tym, że blisko powierzchni ziemi mamy trzy źródła światła słonecznego.

Pierwsze – najsilniejsze – bezpośrednie promieniowanie słońca. Jego kierunek zmienia się w ciągu dnia i roku zgodnie z pozornym ruchem słońca na niebie w danej lokalizacji. Gdybyśmy brali pod uwagę wyłącznie to źródło, to optymalny kąt nachylenia dachu odpowiadałby szerokości geograficznej (dla Polski 49 do 54 stopnie)

Drugie źródło to promieniowanie rozproszone w atmosferze. Najbardziej optymalny kąt umiejscowienia paneli dla światła rozproszonego to zero stopni czyli panel poziomy.

Trzecie źródło to światło odbite. Jego moc zależy od właściwości terenu. Najwięcej światła odbitego dają oczywiście zbiorniki wodne i właśnie w ich pobliżu warto brać poprawkę na ich „obecność”.

Przyjmuje się, że na terenie Polski, optymalne nachylenie paneli względem powierzchni ziemi (uwzględniając średnią pozorną drogę słońca po niebie oraz światło rozproszone) powinno wynosić około 10% mniej niż szerokość geograficzna czyli 35-45 stopni.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna często umieszczana jest na dachu. Prosument nie dysponuje najczęściej (albo „mu szkoda”) dużym areałem, poza tym dobrze zaprojektowana mikroinstalacja jest ozdobą domu. Panele słoneczne można umieścić na każdym dachu. Skośny dwuspadowy, czterospadowy, jednospadowy, płaski.Na jakim dachu najlepiej umieścić instalację i od czego to zależy? O tym już wkrótce.

naatu.pl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s